Hvad kan vi?

Den fleksible håndværker håndtager gerne flere opgaver ad gangen og netop derfor kan vi kalde os for flekible, Vi arbejder med alt fra at installere ny dør og vinduere til køkken og hele renoverings projekter og sidst men ikke mindst tagdækning. læs mere nedenunder hvad vi kvalificere os til.

1
Murer

En murer er en faglært bygningshåndværker. I Danmark kan murerfaget spores tilbage til de ældste stenkirker fra det 11. århundrede men i Mesopotamien brugte man mursten i bondestenalderen. Kjøbenhavns Murer- og Stenhuggerlaugs ældste segl er fra 1623.

3
Maler

Maler er en person der maler enten håndværksmæssigt eller kunstnerisk.
I malerfaget findes mange professionelle snævre specialer, f.eks bygningsmaler, dekorationsmaler, porcelænsmaler med en glidende overgang til de mere industrielle, f.eks. autolakerer og skibsmaler.

2
Tømrer

En tømrer er en håndværker, også kaldt træsmed, der udfører tømrerarbejde. Der er meget tømmerarbejde i bindingsværkshuse. Tømrerens værktøj er økse og/eller en sav i modsætning til snedkeren, hvis fornemste værktøj er høvlen. Ud over bygningstømrere er der skibstømrere.

4
Snedker

En snedker er en håndværker, der arbejder med træ. Med et måske lidt gammeldags ord, kan snedkeren komme ind under begrebet træsmed, der dækker alle faggrupper, der arbejder med og i træ.

5
Tagdækker

Begrebet håndværk dækker bredt over håndværksfagene, hvis udøvere kaldes håndværkere.
Det er fagområder indenfor produktion, byggeri og service (reparationer), der kræver en faglig uddannelse. Under uddannelsen er man lærling, og uddannelsen afsluttes med en svendeprøve, ved hvilken man modtager et svendebrev og kan kalde sig svend. Det foregår i dag i henhold til loven om erhvervsuddannelser.